Upisi na tečajeve engleskog jezika za djecu

Tečaj engleskog jezika za djecu


OMNIA KIDS  - Mjesto gdje se učenje stranih jezika pretvara u pravu avanturu!

Ako tražite kvalitetne tečajeve stranih jezika za školarce u Rijeci, imamo program prilagođen njihovim potrebama.

Kako naš tečaj za osnovnoškolce može obogatiti jezični razvoj vašeg djeteta:

  • Učenje kroz aktivnosti Naši tečajevi za osnovnoškolce pružaju sveobuhvatan pristup učenju stranih jezika. Kroz raznovrsne aktivnosti, igre i vježbe, vaše dijete ćemo angažirati i poticati njegovu znatiželju za jezikom.
  • Prednost interaktivnih materijala Tečajevi se oslanjaju na interaktivne materijale renomiranih svjetskih izdavača. Ovi digitalni udžbenici omogućuju djeci da se povežu s jezikom kroz zanimljive sadržaje, interaktivne vježbe i realne situacije.
  • Male grupe Naše grupe imaju maksimalno 7 polaznika, a u prosjeku 4 do 5,  čime održavamo kvalitetu i omogućavamo individualan pristup svakom djetetu. 
  • Poticanje konverzacije Učenje jezika nije samo usvajanje gramatike i vokabulara. Naši nastavnici potiču komunikaciju među učenicima kako bi se razvila njihova vještina govora, razumijevanja i izražavanja misli na stranom jeziku.
  • Tehnologija kao pomagač Učimo s tehnologijom koju djeca vole! Naši tečajevi za osnovnoškolce koriste interaktivne digitalne alate i resurse koji dodatno motiviraju i podržavaju njihov jezični napredak.
  • Priprema za školski uspjeh Vještina poznavanja stranog jezika postaje sve važnija u suvremenom svijetu. Naš tečaj za osnovnoškolce ne samo da pruža jezičnu kompetenciju, već i priprema djecu za budući školski uspjeh.
  • Razvijanje samopouzdanja Kroz interaktivnu nastavu i kontinuiranu podršku naših stručnih nastavnika, djeca razvijaju samopouzdanje u korištenju stranog jezika u stvarnim situacijama.

  Pridružite nam se!

parallax background

Upiši se na tečaj engleskog jezika za djecu!