Omnia - centar za strane jezike


OMNIA Centar za strane jezike prvi je centar u Rijeci, a i u Hrvatskoj, koji nastavu u potpunosti temelji na interaktivnim rješenjima. Umjesto ploče i flomastera, centar je opremljen interaktivnim pametnim pločama, interaktivnim projektorima...


Više

 

Međunarodni ispiti


IELTS

međunarodno priznati standardizirani test engleskog jezika kreiran od strane sveučilišta u Cambridgeu

ÖSD

ÖSD (Austrija, Švicarska, Njemačka) je međunarodno priznati standardizirani ispit koji služi kao dokaz o poznavanju njemačkoga jezika

Ako imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte.