Radionice koncentracije, učenja i pamćenja za djecu od 5. do 6. razreda