parallax background

IELTS

International English Language Testing System


IELTS (International English Language Testing System) je međunarodno priznati standardizirani test engleskog jezika kreiran od strane sveučilišta u Cambridgeu koji pokazuje razinu znanja engleskog jezika. Najtraženiji je od strane poslodavaca i sveučilišta u Europi, Australiji, Novom Zelandu i Kanadi te ga priznaje više od 6 000 obrazovnih ustanova u više od 135 zemalja svijeta.

Postoje dvije verzije testa – IELTS Academic, koji se koristi kao dokaz o znanju engleskog jezika pri upisu na dodiplomske i postdiplomske studije u inozemstvu te IELTS General, koji se koristi kao dokaz o znanju engleskog jezika za potrebe boravka ili rada u inozemstvu. Kod nas se IELTS koristi pri imenovanju za sudske tumače iz engleskog jezika. Ispit se polaže u British Councilu, a rezultati vrijede dvije godine. Kao i svi međunarodni ispit, IELTS ispituje 4 jezične vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govorenje. Slušanje i usmeni dio su jednaki za IELTS Academic i IELTS General, dok se čitanje i pisanje razlikuju. Rezultati se boduju prema ljestvici koja se kreće od 0 do 9 s time da ljestvica korespondira s tablicom Vijeća Europe na sljedeći način:

Većina obrazovnih ustanova i poslodavaca u inozemstvu na svojim internetskim stranicama navodi koju razinu poznavanja engleskog jezika očekuju od kandidata koji apliciraju za njihove studije/radna mjesta. Obično je riječ o razini (po IELTS bodovnoj ljestvici) 6 ili više. Osim visoke razine poznavanja engleskog jezika, potrebno je pobliže se upoznati s tehnikama polaganja koje vam mogu pomoći da ostvarite velik broj bodova. Na našem pripremnom tečaju  prolazimo sve vrste zadataka koje se pojavljuju u obje varijante ispita, ukazujemo na specifične dijelove ispita koji često stvaraju probleme polaznicima, poboljšavamo vaš vokabular i gramatiku te dajemo mnoštvo dodatnih materijala za vježbu i samostalni rad.

Već godinama koristimo usluge Centra za strane jezike Omnia. Profesionalnost, stručnost i individualan pristup razlog su zbog kojeg i dalje nastavljamo suradnju.

Željka Velnić Miculinić Avatar Željka Velnić Miculinić
16. kolovoza 2023.

Iskusni, stručni predavači sa posebnim pristupom svakom polaznika bili to djeca ili odrasli. Moderno opremljene učionice. Za svaku preporuku. Posebna pohvala učiteljici Sanji.

J. VUKELI. Avatar J. VUKELI.
23. kolovoza 2023.

 

Ako imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte.