Pripreme za državnu maturu HRVATSKI, ENGLESKI, NJEMAČKI JEZIK i TALIJANSKI JEZIK – UPISI U TIJEKU

Dragi maturanti, u Centru za strane jezike OMNIA u tijeku su upisi na pripreme za državnu maturu iz engleskog, njemačkog, talijanskoghrvatskog jezika.  Pripreme za državnu maturu iz hrvatskog jezika sastoje se od 50 školskih sati nastave za višu (A razina) i nižu razinu (B razina). Pripreme za državnu maturu iz engleskog jezika sastoje se od 40 školskih sati za višu razinu (A razina) te 30 školskih sati za nižu razinu (B razina). Pripreme za državnu maturu iz njemačkog jezika sastoje se od 40 školskih sati za višu razinu (A razina) te 30 školskih sati za nižu razinu (B razina). Pripreme za državnu maturu iz talijanskog jezika sastoje se od 40 školskih sati za višu razinu (A razina) te 30 školskih sati za nižu razinu (B razina).

Pripreme se odvijaju u malim grupama u modernim učionicama opremljenim interaktivnim pametnim pločama. Pripreme uključuju obradu svog gradiva koje se ispituje na državnoj maturi, rad na ispitima s prošlih rokova uz skretanje pažnje na najčešće pogreške, te besplatnu probnu maturu.

 

Cijena za grupne pripreme 30 kn/školski sat.

Cijena za individualne pripreme 90 kn/školski sat.

 

HRVATSKI JEZIK – VIŠA I NIŽA RAZINA 50 školskih sati 1500 kn

CIJENA UKLJUČUJE:

50 školskih sati nastave

ulazno testiranje predznanja

radne materijale usklađene s ispitnim katalogom

online konzultacije putem internetske platforme za učenje

besplatnu probnu maturu

 

ENGLESKI JEZIK – NIŽA RAZINA 30 školskih sati 900 kn

CIJENA UKLJUČUJE:

30 školskih sati nastave

ulazno testiranje predznanja

radne materijale usklađene s ispitnim katalogom

online konzultacije putem internetske platforme za učenje

besplatnu probnu maturu

 

ENGLESKI JEZIK – VIŠA RAZINA 40 školskih sati 1200 kn

CIJENA UKLJUČUJE:

40 školskih sati nastave

ulazno testiranje predznanja

radne materijale usklađene s ispitnim katalogom

online konzultacije putem internetske platforme za učenje

besplatnu probnu maturu

 

NJEMAČKI JEZIK – NIŽA RAZINA 30 školskih sati 900 kn

CIJENA UKLJUČUJE:

30 školskih sati nastave

ulazno testiranje predznanja

radne materijale usklađene s ispitnim katalogom

online konzultacije putem internetske platforme za učenje

besplatnu probnu maturu

 

NJEMAČKI JEZIK – VIŠA RAZINA 40 školskih sati 1200 kn

CIJENA UKLJUČUJE:

40 školskih sati nastave

ulazno testiranje predznanja

radne materijale usklađene s ispitnim katalogom

online konzultacije putem internetske platforme za učenje

besplatnu probnu maturu

 

TALIJANSKI JEZIK – NIŽA RAZINA 30 školskih sati 900 kn

CIJENA UKLJUČUJE:

30 školskih sati nastave

ulazno testiranje predznanja

radne materijale usklađene s ispitnim katalogom

online konzultacije putem internetske platforme za učenje

besplatnu probnu maturu

 

TALIJANSKI JEZIK – VIŠA RAZINA 40 školskih sati 1200 kn

CIJENA UKLJUČUJE:

40 školskih sati nastave

ulazno testiranje predznanja

radne materijale usklađene s ispitnim katalogom

online konzultacije putem internetske platforme za učenje

besplatnu probnu maturu

 

 

UPISI:

telefon: 051/587775

mobitel: 095/ 233 5001 091/497 5897

e-mail: info@omnia-jezici.com

Pratite nas na Facebooku: