Cjenik

TEČAJ – ODRASLI CIJENA
Opći tečaj – 70 šk. sati 2.700 kn (4 obroka po 675 kn)
Poslovni tečaj – 60 šk. sati 3.000 kn (4 obroka po 750 kn)
Specijalizirani tečaj – 30 šk. sati 2.000 kn (2 obroka po 1.000 kn)
Language TO GO – 10 šk. sati 650, 00 kn
Konverzacijski tečaj – 30 šk. sati 1.950 kn (2 obroka po 975 kn)
Refreshment tečaj – 30 šk. sati 1.950 kn (2 obroka po 975 kn)
Ubrzani tečaj – 60 šk. sati 2.300 kn (4 obroka po 575 kn kn)
3u1 tečaj – 70 šk. sati 2.700 kn (2 obroka po 1.350 kn)
Individualni tečaj – 1 šk. sat

Individualni tečaj (hrvatski za strance) – 1 šk. sat

120,00 kn

150,00 kn

Skype tečaj – 1 šk. sat 140,00 kn (više od 10 šk. sati – 120,00 kn)
Omnia TO GO – 30 šk. sati 4.650 kn (plativo u ratama)

 

OMNIA TEENS CIJENA
Opći tečaj – 60 šk. sati 2.700 kn (10 obroka po 270 kn)

 

OMNIA KIDS CIJENA
Opći tečaj OŠ  – 60 šk. sati 2.700 kn (10 obroka po 270 kn)
Opći tečaj PREDŠKOLCI – 60 šk. sati 2.500 kn (10 obroka po 250 kn)

 

MEĐUNARODNI ISPITI – ODRASLI CIJENA
Cambridge Exams (FCE,CAE,CPE) – 70 šk. sati 2.700 kn (4 obroka po 675 kn)
TOEFL, IELTS – 70 šk. sati 2.700 kn (4 obroka po 675 kn)
GOETHE ZERTIFIKAT (A1-C1) – 30 šk. sati 1.300 kn (2 obroka po 650 kn)
ÖSD ZERTIFIKAT (A1-C1) – 30 šk. sati 1.300 kn (2 obroka po 650 kn)
CILS – 30 šk. sati 1.300 kn (2 obroka po 650 kn)
D.E.L.E. – 30 šk. sati 1.300 kn (2 obroka po 650 kn)

 

MEĐUNARODNI ISPITI – KIDS CIJENA
Cambridge Exams (KET, PET) – 10 šk. sati 400, 00 kn
Cambridge Tests (Starters, Movers, Flyers)- 10 šk. sati 400,00 kn
Goethe Tests (Fit 1, Fit 2, B1) – 10 šk. sati 400,00 kn

 

*u cijene je uračunat PDV

POPUSTI:

-10% za jednokratne uplate

-10% obiteljski popust

-10% studenti i nezaposleni

(popust se može ostvariti samo po jednoj osnovi)

Upisu na tečaj prethodi provjera predznanja kandidata koja je BESPLATNA.