UČIMO ZAJEDNO!

Radionica “Učimo zajedno” namijenjena je učenicima osnovnih škola na kojoj će učenici spoznati više o tehnikama boljeg pamćenja, koncentracije i učenja i to sve primijeniti na određenom školskom gradivu. Radionica se provodi jednom tjedno, i to srijedom kroz cijelo drugo polugodište, dakle od 8.2. do 7.6. 2017. pod stručnim vodstvom psihologinje i soc. pedagoginje.

Prvih pet radionica usmjerene su na dobivanje uvida u područje pažnje i koncentracije, uvježbavanje koraka učenja, mnemotehnika i sl., a uključuju i roditelje. Preostale radionice primjenjuju naučena znanja na konkretnom školskom gradivu.

1. Radionica za roditelje – Upoznavanje s planom i programom rada, educiranje roditelja o jačanju pažnje te o efikasnim tehnikama pamćenja i učenja kod djece te procjena potreba svakog pojedinog djeteta
2. Moja pažnja – Individualne i grupne vježbe za postizanje bolje pažnje i koncentracije, savjeti za bolje održavanje pažnje i koncentracije
3. Kako učiti – Učimo kako lakše učiti, uvježbavamo glavne korake učenja, vježbamo kako podcrtatavati gradivo te odvojiti bitno od nebitnog u tekstu
4. Mentalne/umne mape – Učimo kako izraditi bilješke, upoznajemo se s pojmom mentalna/umna mapa, stvaramo mentalne mape
5. Stilovi učenja – Upoznajemo se s različitim stilovima učenja, otkrivamo vlastiti stil učenja, te uvježbavamo različite tehnike koje nam mogu olakšati učenje i pamćenje
6. – 17. radionica: Primjena naučenih znanja na konkretnom školskom gradivu

Poslije uvodnih pet radionica, djeca će početi učiti na konkretnom školskom gradivu iz različitih predmeta, koje trenutno uče ili pripremaju za test, primjenjivati stečena znanja i vještine o održavanju pažnje i koncentracije te o efikasnim metodama učenja i pamćenja. Na taj način će djeca tijekom cijelog polugodišta imati stručnu pomoć i podršku psihologinje i socijalne pedagoginje u samostalnom  savladavanju nastavnih sadržaja.  Organizacija rada u maloj grupi omogućava individualizirani pristup svakom učeniku, ali i atmosferu u kojoj će vršnjaci jedni od drugih učiti, dobivati nove kreativne ideje te samim time razvijati pozitivniji stav prema učenju. Sve to doprinosi jačanju samopouzdanja, stvaranju pozitivnije slike o sebi, smanjenju straha od ispitivanja, većoj školskoj motivaciji i u konačnici boljem školskom uspjehu.

TERMINI:    3.-4. razred – srijedom od 17 do 18 sati

                         5.-6. razred – srijedom od 18 do 19 sati

                        7.-8. razred –  srijedom od 19 do 20 sati

Radionica se plaća mjesečno u iznosi od 400,00 kn, a zainteresirani se mogu prijaviti na info@omnia-jezici.com ili na brojeve 091 497 5897 / 095 233 5001

 

 

Pratite nas na Facebooku: