S knjigom na plažu – 4 savjeta za čitanje na stranom jeziku

Ljeto je vrijeme opuštanja koje mnogi koriste ne samo za kupanje i sunčanje, već i čitanje. Ljetna štiva koja čitamo uglavnom su za dušu i biramo ih, naravno, prema vlastitim interesima. Većina nas čita knjige na materinskom jeziku, dakle automatski i bez velikog razmišljanja o toj vještini, dok kod čitanja na stranom jeziku odjednom postajemo svjesni svih faktora koji utječu na naše razumijevanje teksta: vokabular, kompleksnost teksta, osobna motivacija i predznanje stranoga jezika.

Budući da je riječ o vještini, donosimo vam nekoliko savjeta koji će vam pomoći da opuštenije pristupite čitanju stranoga štiva:

#1 NE TRAŽI SVAKU RIJEČ – ako inače pri čitanju tražite svaku nepoznatu riječ u rječniku, sada probajte to preskočiti.

Čitanje ne predstavlja opuštanje, već postaje zamorno, ako neprestano prekidate svoj tijek čitanja.

Najvažnije riječi potražite, a većinu probajte shvatiti iz konteksta. Ako ni to ne prolazi uspješno, onda svakako preporučamo knjigu na nižem jezičnom stupnju.

#2 NA GRAMATIKU ZABORAVI – pokušajte se ne opterećivati nepoznatim jezičnim strukturama.

Jednostavno čitajte kako biste uživali, a ne učili gramatiku.

Pretpostavljamo da kada čitate na materinskom jeziku ne proučavate vremenske oblike i strukturu rečenice.

#3 SLIJEDI GLAVNU NIT – sve dok možete slijediti glavnu nit radnje, u redu je.

Ako tijekom čitanja izgubite nit, imate tri mogućnosti: nastaviti čitati i nadati se da ćete uhvatiti natrag nit, potražiti određene nepoznate riječi

kako bi određeni dijelovi bili jasniji ili cijelo poglavlje još jednom pročitati.

#4 ČITAJ REDOVITO – na početku nije lako čitati na stranom jeziku.

Međutim redovitije čitanje omogućuje vam brži proces interakcije misli i jezika te manju mogućnost pogrešnog predviđanja značenja riječi.

Pratite nas na Facebooku: