KAKO POBOLJŠATI ZNANJE STRANOG JEZIKA – TIPS & TRICKS

Svi oni koji su u procesu učenja stranog jezika znaju koliko muke i truda je potrebno da bismo bili točni i tečni, kako u govorenju, tako i pisanju. Donosimo vam nekoliko savjeta kako poboljšati sve četiri jezične vještine – čitanje, pisanje, slušanje i govorenje.

Pisanje

Redovita vježba je pravi put za sve pa tako i za usavršavanje vještine pisanja. Kada nakon pismenog zadatka dobijete povratnu informaciju od vašeg profesora, obavezno pogledajte sve pogreške koje ste napravili te se fokusirajte na to o kakvom je tipu pogrešaka riječ te prilikom sljedećeg pismenog zadatka imajte te pogreške na umu i pazite da ih ne ponovite.

Govor

Iskoristite svaku priliku za vježbanja govorenja na stranom jeziku, posebno zato jer ih vjerojatno, kao većina polaznika, nemate mnogo. Što više govorite jezik, brže ćete ga usavršiti i steći ćete više samopouzdanja. Na satu govorite isključivo strani jezik te se u slobodno vrijeme okružite jezikom koji učite – bilo putem knjiga, članaka, glazbe i filmova, a bilo bi izvrsno i kada biste naši Skype prijatelje s kojima biste mogli redovito komunicirati na stranom jeziku.

Čitanje

Steknite naviku redovitog čitanja na stranom jeziku. To je najbolji način za proširiti vokabular i poboljšati tečnost i brzinu čitanja. Veće su šanse da ćete ustrajati u čitanju tekstova na stranom jeziku ako čitate tematiku koja vas osobno zanima tako da birajte tekstove ovisno o vašim osobnim preferencijama i pazite da ne odaberete tekstove koji su prezahtjevni s obzirom na vašu razinu poznavanja jezika. Za savjet oko odabira tekstova uvijek se možete obratiti svojoj profesorici u našem centru.

Slušanje

Ako vježbate vještinu slušanja samo tako da slušajući odgovarate na pitanja razumijevanja poslušanog, na taj način samo testirate svoje slušalačke vještine no ne radite ništa na tome da ih poboljšate. Jedan od načina da poboljšate slušalačke vještine jest da istovremeno slušate i čitate transkript. Ova metoda je korisna jer vam pomaže da shvatite kako se riječi i rečenice izgovaraju, što će vam pak kasnije pomoći da lakše razumijete govoreni jezik. Kada gledate filmove na stranom jeziku izvrsno bi bilo da skinete i titlove na istom jeziku umjesto na materinjem.

Vokabular

Pisanje novih riječi u rječnik ili izrada memorijskih kartica s riječima na stranom jeziku i njihovim prijevodom na materinji (ako ste početnik) ili njihovim objašnjenjem značenja na stranom jeziku (ako ste napredni polaznik) svakako će vam biti od pomoći.

 

 

Pratite nas na Facebooku: