Interaktivno učenje – što je to?

Što zapravo znači riječ “interaktivan” i što to podrazumijeva “interaktivno učenje” mnogima još nije u potpunosti jasno, budući da ovakva metoda učenja i poučavanja, koja je u skladu s digitalnom erom u kojoj živimo, nije još uvijek u Hrvatskoj toliko rasprostranjena.

12715784_238746843126581_4080326592540985958_n

Mnogi inozemni stručnjaci sugeriraju da trebamo napustiti dosadašnju tradicionalnu metodu (učitelj predaje – učenik sluša) i okrenuti se novim metodama koje će pomoći učenicima da se suoče s izazovima u budućnosti. Također, u nas postoji još velika nezainteresiranost kad je riječ o korištenju modernih tehnologija (pametne ploče, interaktivni projektori) u nastavi jer je očigledno lakše koristiti tehnologiju 19. stoljeća.

Dakle,  riječ “interaktivan” označava interpersonalni odnos, odnosno komunikaciju između učenika međusobno, učenika i učitelja, grupe i grupe i sl. Prema tome za interaktivno učenje možemo reći da je socijalan proces u kojemu učenici preuzimaju aktivnu ulogu i podupirući jedni druge usvajaju nove sadržaje. Korištenje interaktivne metode učenja utječe pozitivno na emocionalnu klimu, ali i povećanje motivacije jer je učenicima prirodno, u današnje vrijeme, pomoću tehnologije istraživati i dolaziti do samostalnih zaključaka.

12705296_238746519793280_2698544433085352746_n

Prema tome, tradicionalna se nastava ne može više nositi sa zahtjevima modernog društva koji od učenika traži da je sve kreativniji, kritičniji i samostalniji u izvršavanju svojih obaveza. Tamo gdje prestaje tradicionalno učenje, razvija se mogućnost za nešto novo, kvalitetnije i prilagođenije 21. stoljeću, a to je interaktivno učenje.

ineraktiv pametni stolovi

Pratite nas na Facebooku: