„HANS HASE“ METODA – za rano učenje njemačkoga jezika

OMNIA Centar za strane jezike, po prvi puta u Rijeci, provodi „Hans Hase“ metodu Goethe Instituta za poticanje ranog učenja njemačkoga jezika.

Hans Hase metoda:

• motivirajući jezični program u 30 cjelina
• temelji se na najnovijim spoznajama metodičko-didaktičkih načela za poticanje ranog učenja njemačkog jezika
• total Physical Responce (TPR): slušanje, razumijevanje te želja za usvajanjem stranog jezika stoje, kao i pri usvajanju materinjeg jezika, u prvom planu
• usvajanje jezika u prirodnom okruženju, bez naglaska na gramatička pravila
• usvajanje jezika kroz različite aktivnosti povezane s pokretom (plesanje, igranje, ritmičko kretanje)
• vizualno usvajanje jezika (slike, plakati, predlošci za bojanje) podupiru nastavu pri razumijevanju i pričanju priča

Svako dijete ima svoj tempo usvajanja stranoga jezika, tako da se tečajevi odvijaju u malim grupama, u opuštenoj atmosferi te isključivo na njemačkom jeziku.

 

gethe hanshase

Pratite nas na Facebooku: