parallax background

OMNIA TEENS

NAZIV TRAJANJE CIJENA
Opći tečaj 60 šk. sati 2.700 kn (10 obroka po 270 kn)
Individualni tečaj/poduke / 90 knOMNIA KIDS

NAZIV TRAJANJE CIJENA
Opći tečaj OŠ 60 šk. sati 2.700 kn (10 obroka po 270 kn)
Opći tečaj PREDŠKOLCI 60 šk. sati 2.500 kn (10 obroka po 250 kn)
Individualni tečaj/poduke / 90 knPRIPREME ZA MEĐUNARODNE ISPITE

NAZIV TRAJANJE CIJENA
Cambridge Young Learners Exams, KET, PET 10 šk. sati 400 kn
Deutsch für Jugendliche -Goethe (Fit 1, Fit 2, B1) 10 šk. sati 400 kn

*u cijene je uračunat PDV
POPUSTI:
-10% za jednokratne uplate
-10% obiteljski popust
-10% studenti i nezaposleni(popust se može ostvariti samo po jednoj osnovi)
Upisu na tečaj prethodi provjera predznanja kandidata koja je BESPLATNA.
Minimalni broj polaznika za grupu je četvero, u suprotnome grupa se održava sa smanjenim brojem šk. sati, ali uz istu cijenu.

Ako imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte.